Dränering

Naturliga byggmaterial kan absorbera stora mängder vatten utan negativa konsekvenser, förutsatt att den torkar snabbt. Men om den är mättad eller översvämmas med vatten under en lång tid, kommer materialet att sönderfalla och förlorar dragstyrkan. Det är ganska vanligt med fuktskador i hus med källare och dräneringen är speciellt viktig. Du ska aldrig börja renovera eller inreda källaren innan dränering och eventuelt isolering är gjort

Isolering

Tack vare ISODRÄN-skivans värmeisolerande egenskaper blir källarväggen varmare än omgivande mark. Detta gör att fukt på naturlig väg vandrar ut till den kallare marken utanför. Ju större temperaturskillnad desto effektivare blir väggens uttorkning. ISODRÄN-skivans värmeisolerande egenskaper kan höja källarens innetemperatur med upp till tre grader, utan energitillskott. Temperaturen upplevs ofta som ännu högre eftersom luften i källaren också blir torrare.

Backventil avlopp

En backventil stänger av avloppsledningen vid behov. Den skyddar fastigheten mot spillvatten som kan strömma in i källaren genom golvbrunnar och andra enheter från gatuledningen. Ventilen kan monteras utanför huset i en brunnsystem eller under källargolvet. En backventil fungerar automatiskt eller kan stängas för hand. Backventilen kräver periodisk kontrol och rensning. Tänk på att en dålig skött backventil ger en dålig översvämningsskydd!