Dränering

draneringrör


I dag vill man kunna använda sina källarutrymmen till annat än förvaring av rotfrukter och årets äppelskörd. Det förutsätter att källaren är varm och framför allt torr.
För att åstadkomma detta krävs att huset är dränerat.Utan ett väl fungerande och rätt tilltaget dräneringslager fungerar inte husets dränering och det bildas fuktskador inomhus.
Tecken på att huset behöver dräneras, brukar vara när färgen släpper från väggarna i källaren eller när det finns vatten på golvet efter en längre regnperiod.
Hus med källare kan drabbas av översvämning om dräneringen inte fungerar. Även om man inte har drabbats av översvämning leder en dåligt fungerande dränering till ökad fuktighet i källaren. Det kan i sin tur orsaka problem.
Förutom att saker som förvaras i källaren kan skadas kan även grunden vittra sönder om den aldrig tillåts torka ut. De flesta byggmaterial klarar av en hög fuktighet under en viss tid. Alla byggmaterial tar skada om materialet aldrig får torka ut ordentligt.
En för hög luftfuktighet i källaren kan även leda till att utrymmen ovanför tar skada av fukten. Stommen till själva huset kan drabbas, med mögel som följd.
Det vanligaste problemet är att dräneringsrören ligger för högt eller har satt igen av jord och smuts så att dräneringsledningen kan inte leda bort det stigande grundvattnet innan det kommer upp till bottenplattan som vidare kan sugas upp kapillärt i väggarna. Dräneringens viktigaste uppgift för ett hus med källare, är att se till så att inte grundvattennivån stiger för högt och dränker grunden i fukt. Dräneringen fungerar med andra ord som en nivåreglering.