Isolering

vagg


Förr var det vanligt att källarytterväggen ströks med asfalt, en metod som inte längre används. Visserligen skyddade asfaltlagret mot fukt utifrån, men det hejdade också den fukt som alstras inomhus och som på så sätt samlades i ytterväggen.
I dag vill man kunna använda sina källarutrymmen till annat än förvaring. Det förutsätter att källaren är varm och framför allt torr.
En varm och torr källaryttervägg kräver ett komplett fuktskydd innehållande dränering, kapillärbrytning och värmeisolering.
Dränering behövs för att leda ner överskottsvatten från marken till dräneringsledningen.
Kapillärbrytning är nödvändig för att hindra den fukt som alltid finns i jorden utanför källarväggen att sugas in i väggen.
Värmeisolering utvändigt är ett krav för att uppnå en varm källaryttervägg. Genom att väggen blir varm får man en effektiv uttorkning av den fukt som orsakat eventuella fuktskador och den skapar också förutsättningen för en kontinuerlig uttorkning av den fukt som i framtiden tillförs väggen.
En varm och torr vägg ger också ett torrare inomhusklimat, en jämnare temperatur och lägre uppvärmningskostnader.Med ISODRÄN®-skivan får du dessa tre nödvändiga egenskaper i en och samma produkt.
Det betyder ENKEL MONTERING och LÅGA KOSTNADER.